2000-40074962_xxl

MOŽNOSTI SODELOVANJA

Predstavitev v vašem imenu in obdelava klica po dogovorjenem postopku.

Podatke klicočega posredujemo preko e-pošte ali SMS sporočila.

Možna preusmeritev iz stacionarnih in mobilnih aparatov.

Možnost kasnejše analize klicev.

ODHODNI KLICI

DOHODNI KLICI