1.Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

S spletno trgovino www.fonis.si upravlja podjetje Fonis d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, 18496679 (v nadaljevanju kot  »Prodajalec«) ponuja svoje izdelke, kupci pa jih kupujejo.

 

2.Dostopnost informacij

Prodajalec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

– podatki o identiteti Prodajalca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);

– kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Prodajalcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);

– informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;

– način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;

– informacije o načinu plačila;

– informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;

– informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;

– informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Prodajalca za stike z uporabniki.

 

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 2 delovna dneva za dostavne naslove v Sloveniji, razen če Pošta Slovenije na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje (glej točko 11.)

Uporabnik  ob naročilu izdelka prevzame izdelek:

– po poštnem povzetju, skupaj s stroški pakiranja in pošiljanja.

 

4. Načini plačila

Naročene izdelke lahko plačate:

* Plačilo z gotovino Po povzetju

Izdelke se plača ob prevzemu blaga, torej ob povzetju. Kupec plača blago po cenah, ki veljajo na dan, ko je bilo naročilo oddano.

Paket prejmete preko Pošte Slovenije. Pošta si zaračuna dodatni strošek za nakazilo – nakaznice, po ceniku veljavnem preko Pošte Slovenije (www.posta.si).

 

5. Cene

Vse cene so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno telefonist povedal drugače.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Upravljavec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Trgovec:

– uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma

– uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

 

6. Postopek nakupa

Telefonisti v klicnem centru naključno kličejo stranke iz TISa. Izdelek se strankam predstavi. Povejo se dobre lastnosti izdelka, ki nam jih je posredoval proizvajalec le teh Healty Mood Ltd, 12 Cranesbill Close, Salford, Greater Manchester, M7 1RG, UK;

Če se stranka strinja z nakupom, ji izdelek pošljemo po pošti, katerega prevzame po povzetju.

 

7. Kupoprodajna pogodba

Prodajalec uporabniku, ki kupi izdelek  izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Upravljavca. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Kupoprodajna pogodba med Prodajalcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Prodajalec potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Prodajalca kot za uporabnika (kupca).

 

8. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov, reklamacija

Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Prodajalca na kontaktni elektronski naslov info@fonis.si, sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov Prodajalcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Paketov z odkupnino ne sprejemamo. Strošek poštnine, krije kupec.

Kupljene izdelke je potrebno vrniti Prodajalcu najkasneje v roku 14-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Prodajalcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec). Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije.

Za vrnjene izdelke Prodajalec uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek za izdelek. Vračilo vplačanega zneska izvrši Prodajalec na osebni transakcijski račun uporabnika (kupca).

 

9. Stvarne oziroma prikrite napake

Kupec mora Prodajalca obvestiti in podati natančen opis napake  na info@fonis.si. Kupec mora prodajalcu omogočiti pregled izdelka s stvarno ali prikrito napako. Če napaka ni sporna, Prodajalec kupcu zamenja izdelek ali vrne kupnino najkasneje v 14 dneh od prejema reklamacije. Če se Prodajalec ne strinja s stvarno napako oziroma o nje obstaja spor, mora Prodajalec kupcu v enakem roku podati pisen ugovor.

Prodajalec bo poskrbeli da bodo vsi izdelki z naslova reklamacij zamenjani oziroma bo za njih povrnjena kupnina na TRR. Si pa Prodajalec pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v primeru:

– da je vrnjeno blago poškodovano s strani kupca,

– da vrnjeno blago nima varnostnega pečata oziroma ni v originalni embalaži,

– če Prodajalec ugotovi, da je izdelek poškodovan oziroma neuporaben kot posledica nepravilnega ravnanja kupca.

 

10. Dostava

Dostava izdelkov poteka preko Pošte Slovenije.Izdelki bodo dostavljeni v roku od 1 do 3 delovnih dni od oddaje naročila.

Stroški paketnega pošiljanja: 3,5€ ob plačilu nad 50 € poštnina brezplačna!

ČAS DOSTAVE:  v roku 3 delovnih dni od oddaje naročila (načeloma pa že naslednji delovni dan). V nasprotnem primeru vas obvestimo.

 

11. Politika zasebnosti

Podjetje bo shranilo podatke potrošnika do preklica. Do pogodbe lahko kupec dostopi preko kontaktiranja ponudnika.

 

12. Mnenja uporabnikov in ocene izdelkov

Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti telefonske prodaje, zato naši telefonisti vsako stranko pri kateri je bilo izvedeno naročilo in je izdelek tudi bil prevzet pokličejo čez en mesec, da se preveri kvaliteta izdelka in morebitno ponovno naročilo.

Prodajalec in Upravljavec ne odgovarjata za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Upravljavec mnenja, komentarje in ocene pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva, obscena ali po mnenju Upravljavca ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem. Prodajalec in Upravljavec ne odgovarjata za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.

Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik oziroma obiskovalec izrecno strinja s pogoji uporabe in Upravljavec dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih. Upravljavec ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Upravljavca, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor mnenja, komentarja ali ocene hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, komentarje ali ocene ter da te pravice brezplačno, neizključno in časovno neomejeno prenaša na Upravljavca.

 

13. Odgovornost

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani.

Prodajalec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto, v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Prodajalec bo skupaj s Pošto Slovenije  poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

 

14. Pritožbe, spori in uporaba prava

Prodajalec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Prodajalec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na info@fonis.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Prodajalec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Prodajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Prodajalcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru. Prodajalec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Upravljavcem, Prodajalcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

 

15. Izjava odgovornosti

Informacije o izdelkih in ostali nasveti na tej spletni strani niso nadomestilo za ustrezno medicinsko pomoč v primeru zdravstvenih težav in niso zdravniško priznana za preprečevanje bolezni. Proizvodi in trditve o posameznih izdelkih preko te spletne strani niso bile ocenjene s strani državnih inštitucij in niso namenjeni za diagnosticiranje, zdravljenje ali preprečevanje bolezni. Informacije so zgolj informativne narave in niso namenjene kot nadomestilo za nasvet svojega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca. V kolikor uživate kakšna zdravila ali druga prehranska dopolnila in v kolikor sumite kakršne koli zdravstvene težave se pred uporabo naših izdelkov predhodno posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom. O uporabi, tveganju in nezaželenih učinkih se pred uporabo posvetujte z zdravnikom ali s famacevtom. Nosečnicam in doječim materam uporabo odsvetujemo, ter prav tako otrokom in ljudem s kakršnimi koli zdravstvenimi težavami. Pred uporabo se obvezno posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Vse spletne vsebine, tako na spletni strani kot uporabljene za spletno oglaševanje je pripravil Upravljavec in za njih Prodajalec ne odgovarja.

 

16. Vklopi razum, zahtevaj račun

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora.

 

17. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Prodajalec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje telefonskih prodaj, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem telefonske prodaje Upravljavca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.fonis.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osem dnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Splošne pogoje poslovanja je sprejel Prodajalec, v Mariboru, dne 27.9.2018.